smartphoto group – Oproeping tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Beschikbaarheid jaarlijks financieel verslag

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie – Wetteren, 6 april 2018 – 17.35u –

Oproeping tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Beschikbaarheid jaarlijks financieel verslag –

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die zal worden gehouden op 9 mei 2018 om 14 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160.

Het volledige oproepingsdocument is beschikbaar op onze website via de volgende link, http://www.smartphotogroup.com/investeerders/informatie-voor-aandeelhouders/aandeelhoudersvergaderingen/aandeelhoudersvergaderingen-2018/jaarlijkse-algemene-vergadering-aandeelhouders-9-mei-2018/

en omvat:

 • Oproeping tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders met agenda en voorstellen van besluit;
 • Het totaal aantal aandelen en stemrechten op datum van 6 april 2018;
 • De statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2017;
 • Het jaarverslag van de Raad van Bestuur m.b.t. de statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2017;
 • Het verslag van de Commissaris m.b.t. de statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2017;
 • Het jaarlijks financieel verslag (conform artikel 12 K.B. van 14 november 2007): zie Jaarverslag 2017;
 • Het verslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening 2017: zie Jaarverslag 2017 van pagina 18 tot en met pagina 56;
 • Het verslag van de Commissaris m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening 2017: zie Jaarverslag 2017 van pagina 61 tot en met pagina 67;
 • Het remuneratieverslag: zie Jaarverslag 2017 van pagina 40 tot en met pagina 41;
 • Gedetailleerd overzicht rechten aandeelhouders;
 • Volmachtformulier en uitleg omtrent het gebruik ervan.

Het jaarlijks financieel verslag 2017 van smartphoto group NV is tevens beschikbaar op onze website via de volgende link:

https://storage.googleapis.com/smartphoto-express-qa-wp-smartphotogroup-com/1/2013/01/jaarverslag-2017_web.pdf

Voor aanvullende informatie
Stef De corte*, CEO

 

smartphoto group NV
Kwatrechtsteenweg 160
B- 9230 Wetteren
Tel. +32.9.365.99.10
E-mail: maggy.vandenstock@smartphoto.com    –   Internet: www.smartphotogroup.com

* Vaste vertegenwoordiger van Acortis BVBA