smartphoto group – Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie – Wetteren, 6 april 2018 – 17.35u –

Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders –

De Raad van Bestuur van smartphoto group NV nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die zal worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160, op woensdag, 9 mei 2018 om 15.00 uur, en desgevallend op dinsdag, 29 mei 2018 om 15.00 uur, indien op de eerste vergadering het door de wet vereiste quorum om geldig te beraadslagen en te besluiten niet werd bereikt.

De Buitengewone Algemene Vergadering wordt samengeroepen om te beslissen over een verhoging van het maatschappelijk kapitaal zonder uitgifte van nieuwe aandelen en middels incorporatie van de bestaande onbeschikbare reserve, gevolgd door absorptie van de bestaande verliezen door een kapitaalvermindering zonder vernietiging van aandelen en gedragen door elk van de bestaande aandelen op dezelfde wijze. Daarnaast zal de Vergadering beslissen over de hernieuwing van de machtiging inzake toegestaan kapitaal en de hernieuwing van de machtigingen tot verkrijging en vervreemding van eigen aandelen.

Het volledige oproepingsdocument, inclusief de bijhorende documenten, is beschikbaar op onze website www.smartphotogroup.com via de volgende link:

http://www.smartphotogroup.com/investeerders/informatie-voor-aandeelhouders/aandeelhoudersvergaderingen/aandeelhoudersvergaderingen-2018/buitengewone-algemene-vergadering-aandeelhouders-9-mei-2018/

 

Voor aanvullende informatie
Stef De corte*, CEO
smartphoto group NV
Kwatrechtsteenweg 160
B- 9230 Wetteren
Tel. +32.9.365.99.10
E-mail: maggy.vandenstock@smartphoto.com    –   Internet: www.smartphotogroup.com

*Vaste vertegenwoordiger van Acortis BVBA