Raad van Bestuur en Management


De Raad van Bestuur van smartphoto group NV is als volgt samengesteld:

De heer Philippe Vlerick   – Voorzitter
Acortis BV, vast vertegenwoordigd door de heer Stef De corte – Gedelegeerd Bestuurder
Pallanza Invest BV, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Vanderstappen   –  Bestuurder
Fovea BV, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Katya Degrieck   –  Bestuurder
De heer Hans Van Rijckeghem   –  Bestuurder
Alychlo NV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Coucke   –  Bestuurder
Mevrouw Alexandra Leunen   –  Bestuurder

 

__________________________________________________________________

KORTE BIOGRAFIE VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

 

Philippe Vlerick
Voorzitter, niet-uitvoerend bestuurder

Kantooradres: Vlerick Group, Doorniksewijk 49, 8500 Kortrijk, België

Houder van meerdere diploma’s aan binnenlandse en buitenlandse universiteiten (wijsbegeerte, rechten, management, business administration). Ruime ervaring als bestuurder en manager in talrijke ondernemingen, waarvan meerdere in de financiële en de industriële
sector.

Actief in sectorfederaties en belangenverenigingen van de ondernemingswereld (VBO, Voka, enz.).

Niet-uitvoerend bestuurder bij de Vennootschap sinds 1995. Vice-voorzitter van 28 november 2005 tot 2017. Voorzitter sinds 10 mei 2017, tevens voorzitter van het Benoemingscomité en van het Remuneratiecomité.

Zijn huidig mandaat als bestuurder bij de Vennootschap loopt tot aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2020.

Huidige bestuursmandaten bij andere vennootschappen:
• BIC Carpets NV (voorzitter);
• UCO NV (voorzitter, gedelegeerd bestuurder);
• Raymond Uco Denim Private Limited (voorzitter);
• Exmar NV (bestuurder);
• KBC Groep (ondervoorzitter);
• Besix NV (bestuurder);
• BMT NV (bestuurder);
• ETEX Group SA (bestuurder);
• Vlerick Business School (bestuurder);
• Corelio NV (ondervoorzitter);
• LVD Company NV (bestuurder);
• Pentahold NV (voorzitter);
• Concordia Textiles NV (bestuurder);
• Hamon & Cie (bestuurder);
• Oxurion NV (bestuurder);
• Festival van Vlaanderen (voorzitter);
• Mediahuis (bestuurder);
• Europalia Roemenië (commissaris-generaal);
• VBO (lid van het Strategisch Comité).

Daarnaast is de heer Vlerick bestuurder van diverse familiale vennootschappen. De heer Vlerick heeft geen familiale banden met andere leden van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van de Vennootschap.

De heer Vlerick bezit geen aandelenopties van smartphoto group NV en houdt geen aandelen op naam van de Vennootschap aan. De heer Vlerick is hoofdaandeelhouder van de vennootschappen die zich hebben verenigd in het Consortium Midelco, dat houder is van 701 195 aandelen (17,79%) smartphoto group NV, waarvan 3 607 aandelen aangehouden worden door de heer Vlerick ten persoonlijke titel.

Er bestaat geen overeenkomst tussen de Vennootschap of haar verbonden ondernemingen en de heer Vlerick, die bij uittreding voorziet in enige uitkering.

 

Stef De corte, vaste vertegenwoordiger van Acortis BV
Gedelegeerd bestuurder, CEO

Kantooradres: smartphoto group NV, Kwatrechtsteenweg 160, 9230 Wetteren, België

Burgerlijk ingenieur. Sinds 1999 actief binnen de groep, respectievelijk als Finance & Administration Manager, vervolgens directeur van de Wholesale divisie die toen 18 labs in Europa telde, later als Chief Financial Officer en sinds december 2005 als Managing Director van
smartphoto.

Op de Algemene Vergadering van 12 mei 2010 werd de heer Stef De corte benoemd tot bestuurder, en op 7 juni 2012 tot gedelegeerd bestuurder van smartphoto group NV. Vanaf 14 november 2017 werd Acortis BV, vast vertegenwoordigd door de heer Stef De corte,
benoemd tot gedelegeerd bestuurder.

Voorheen actief in verschillende consultancy functies op het vlak van productie, logistiek en algemeen bedrijfsbeleid bij Bekaert-Stanwick en bij ABB Service.

Zijn huidig mandaat als bestuurder bij de Vennootschap loopt tot aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2020.

Huidige bestuursmandaten bij andere vennootschappen:
• Roxette Photo NV (bestuurder);
• Daddy Kate NV (bestuurder).

De heer De corte heeft geen familiale banden met andere leden van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van de Vennootschap.

De heer De corte houdt geen aandelen op naam van de Vennootschap aan ten persoonlijke titel. Acortis BV, vast vertegenwoordigd door de heer De corte houdt 5 250 aandelen aan. Acortis BV en de heer Stef De corte bezitten geen aandelenopties van smartphoto group NV.

Er bestaat een overeenkomst die – enkel bij uittreding op verzoek van de Vennootschap – voorziet in een financiële compensatie van twaalf maanden.

 

Geert Vanderstappen, vaste vertegenwoordiger van Pallanza Invest BV
Niet-uitvoerend bestuurder

Kantooradres: Pentahold NV, Molenberg 44, 1790 Affligem, België

Burgerlijk ingenieur. Was actief als financieel directeur bij de Vennootschap tussen 1993 en 1999, dus meer dan vijf jaar geleden. Als partner bij Pentahold NV en Buy-Out Fund CV beschikt de heer Vanderstappen over een gedegen financiële expertise.

Niet-uitvoerend bestuurder sinds 28 november 2005. Bestuurder en voorzitter van het Auditcomité. De heer Vanderstappen beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit in de zin van artikel 7:99 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het huidig mandaat van Pallanza Invest BV, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Vanderstappen, als bestuurder bij de Vennootschap loopt tot aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2020.

Huidige bestuursmandaten bij andere vennootschappen:
• Kinepolis NV;
• GXP Invest NV;
• Garden Vision (Oh!Green) NV;
• Pentahold NV;
• Devan International NV.

De heer Vanderstappen heeft geen familiale banden met andere leden van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van de Vennootschap. Pallanza Invest BV en de heer Vanderstappen houden geen aandelen op naam van smartphoto group NV aan, en bezitten evenmin aandelenopties.

Er bestaat geen overeenkomst tussen de Vennootschap of haar verbonden ondernemingen en de heer Vanderstappen, die bij uittreding voorziet in enige uitkering.

 

Katya Degrieck, vaste vertegenwoordiger van FOVEA BV
Niet-uitvoerend bestuurder

Kantooradres: FOVEA BV, Vronerodelaan 103, 1180 Brussel, België

Handelsingenieur. MBA. 
Startte als Management consultant bij Andersen Consulting en sinds een 25-tal jaren actief in de mediawereld: onder meer gedelegeerd bestuurder van ECI, dochter van Bertelsmann, Corporate Director Business Development manager van Corelio, lid van het Directiecomité van Corelio NV, later Mediahuis NV, en bestuurder bij diverse mediabedrijven van de holdings Corelio en/of Mediahuis, en het risicokapitaalfonds Arkafund.

Vandaag Strategic Partner Lead voor Nieuwsuitgevers in Noord-Europa bij Google. Tevens bestuurder bij Lannoo Group, één van de grootste boekenuitgevers in de Benelux.

Niet-uitvoerend, onafhankelijk bestuurder sinds 8 mei 2013. Lid van het Remuneratiecomité en het Auditcomité sinds 10 mei 2017. Mevrouw Katya Degrieck vervult de onafhankelijkheidscriteria uit de code voor deugdelijk bestuur (principe 3:5), overeenkomstig artikel 7:87 §1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het mandaat van Fovea BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Katya Degrieck, als bestuurder bij de Vennootschap, loopt tot aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2020.

Mevrouw Degrieck heeft geen familiale banden met andere leden van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van de Vennootschap. 

Fovea BV en mevrouw Degrieck houden geen aandelen op naam van smartphoto group NV aan, bezitten geen aandelenopties van de Vennootschap, en hebben evenmin een andere zakelijke band met de groep.

Er bestaat geen overeenkomst tussen de Vennootschap of haar verbonden ondernemingen en mevrouw Degrieck, die bij uittreding voorziet in enige uitkering.

 

Hans Van Rijckeghem
Niet-uitvoerend bestuurder

Kantooradres: Locofin B.V. Bunder 4 – 9080 Lochristi, België.

Licentiaat Handels- en Financiële Wetenschappen (VLEKHO – Brussel). PUB (Vlerick Business School – Gent).

Sinds 2010 gedelegeerd bestuurder van Shopinvest NV, Nr4, en diverse verbonden vastgoedvennootschappen, alsook bestuurder bij e5 Mode NV, European Clothing Group NV en diverse gerelateerde binnen- en buitenlandse bedrijven. 

De heer Van Rijckeghem startte zijn loopbaan in 1993 bij KBC Bank NV. Vervolgens was hij een tiental jaar actief bij de onafhankelijke dienstverlener Lessius Corporate Finance (partner tot 2009). Eveneens actief als bestuurder van VZW Karus, psychiatrisch centrum te Melle.

Niet-uitvoerend bestuurder en lid van het Benoemingscomité en het Auditcomité bij de Vennootschap sinds 10 mei 2017. De heer Van Rijckeghem beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit in de zin van  artikel 7:99 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Zijn huidig mandaat als bestuurder bij de Vennootschap loopt tot aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2020.

De heer Van Rijckeghem heeft geen familiale banden met andere leden van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van de Vennootschap. De heer Van Rijckeghem is gedelegeerd bestuurder van Shopinvest NV, dat houder is van 687 000 aandelen (17,43%) smartphoto group NV. De heer Van Rijckeghem houdt geen aandelen op naam en geen aandelenopties aan van smartphoto group NV en
heeft evenmin een andere zakelijke band met de groep.

Er bestaat geen overeenkomst tussen de Vennootschap of haar verbonden ondernemingen en de heer Van Rijckeghem, die bij uittreding voorziet in enige uitkering.

 

Marc Coucke, vaste vertegenwoordiger van Alychlo N.V.
niet-uitvoerend bestuurder

Kantooradres: Alychlo N.V. Lembergsesteenweg 19 – 9820 Merelbeke, België.

Master Farmaceutische Wetenschappen (UGent) gevolgd door Post Universitair Bedrijfsbeheer (MBA Vlerick Business School – Gent).
Oprichter en gewezen CEO van Omega Pharma. Na verkoop hiervan investeert de heer Coucke via Alychlo NV in verschillende beursgenoteerde en nietbeursgenoteerde vennootschappen.

Huidige belangrijkste bestuursmandaten bij andere
vennootschappen:
• Fagron NV (bestuurder);
• Mithra Pharmaceuticals NV (voorzitter);
• Animalcare Group Plc. (bestuurder);
• miDiagnostics NV (bestuurder).

Niet-uitvoerend bestuurder en lid van het Benoemingscomité bij de Vennootschap sinds 10 mei 2017.

Zijn huidig mandaat als bestuurder bij de Vennootschap loopt tot aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2020.

De heer Coucke heeft geen familiale banden met andere leden van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van de Vennootschap. De heer Coucke is hoofdaandeelhouder van Alychlo NV, dat houder is van 566 493 aandelen (14,37%) smartphoto group NV.
Alychlo NV en de heer Coucke houden geen aandelen op naam van smartphoto group NV aan, bezitten geen aandelenopties van de Vennootschap, en hebben evenmin een andere zakelijke band met de groep.

Er bestaat geen overeenkomst tussen de Vennootschap of haar verbonden ondernemingen en de heer
Coucke, die bij uittreding voorziet in enige uitkering.

 

Alexandra Leunen
Niet-uitvoerend bestuurder

Kantooradres: Patada Consult Van Hamméestraat 41 – 1030 Brussel, België.

UX Design & Research Certificate (ULB), Digital Transformation Program « Take the Lead », Digital Disruption (Vlerick Business School), Graduaat Marketing (EPHEC). Graduaat International Advertising Association (IAA).

Freelance Consultant (Patada Consult) in diverse ondernemingen op vlak van marketing, communicatie en digitalisering. Voorheen oprichter en Managing Partner van Lemon Crush BV, verkocht in 2013. Actief in ‘Woman on board’, ‘Réseau Entreprendre Bruxelles’ en
‘Entrepreneurs WE’.

Huidige bestuursmandaten bij andere vennootschappen:
• Ascencio (2018) ;
• Toolbox VZW (bestuurder);
• Réseau Entreprendre Bruxelles ASBL (2017).

Niet-uitvoerend, onafhankelijk bestuurder en lid van het Remuneratiecomité sinds 10 mei 2017. Mevrouw Alexandra Leunen vervult de onafhankelijkheidscriteria uit de code voor deugdelijk bestuur (principe 3:5), overeenkomstig artikel 7:87 §1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het mandaat van mevrouw Alexandra Leunen, als bestuurder bij de Vennootschap, loopt tot aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2020.

Mevrouw Leunen heeft geen familiale banden met andere leden van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van de Vennootschap. Mevrouw Leunen houdt geen aandelen op naam en geen aandelenopties aan van smartphoto group NV en heeft evenmin een andere zakelijke band met de groep.

Er bestaat geen overeenkomst tussen de Vennootschap of haar verbonden ondernemingen en mevrouw Leunen, die bij uittreding voorziet in enige uitkering