Raad van Bestuur en Management


De Raad van Bestuur van smartphoto group NV is als volgt samengesteld:

De heer Philippe Vlerick   – Voorzitter
Acortis BV, vast vertegenwoordigd door de heer Stef De corte – Gedelegeerd Bestuurder
Pallanza Invest BV, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Vanderstappen   –  Bestuurder
Fovea BV, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Katya Degrieck   –  Bestuurder
De heer Hans Van Rijckeghem   –  Bestuurder
Alychlo NV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Coucke   –  Bestuurder
Mevrouw Alexandra Leunen   –  Bestuurder

__________________________________________________________________

KORTE BIOGRAFIE VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Philippe Vlerick
Voorzitter, niet-uitvoerend bestuurder

Kantooradres: Vlerick Group, Doorniksewijk 49, 8500 Kortrijk, België

Houder van meerdere diploma’s aan binnenlandse en buitenlandse universiteiten (wijsbegeerte, rechten, management, business administration). Ruime ervaring als bestuurder en manager in talrijke ondernemingen, waarvan meerdere in de financiële en industriële sector.

Actief in sectorfederaties en belangenverenigingen van de ondernemingswereld (VBO, Voka, enz.).

Niet-uitvoerend bestuurder bij de vennootschap sinds 1995. Vice-voorzitter van 28 november 2005 tot 2017. Voorzitter sinds 10 mei 2017, tevens voorzitter van het Benoemingscomité en het Remuneratiecomité.

Zijn huidige mandaat als bestuurder bij de vennootschap loopt tot aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 13 mei 2026.

Huidige bestuursmandaten bij andere vennootschappen:
• BIC Carpets NV (voorzitter),
• UCO NV (voorzitter, gedelegeerd bestuurder),
• Raymond Uco Denim Private Limited (voorzitter),
• Exmar NV (bestuurder),
• KBC Groep (ondervoorzitter),
• Besix NV (voorzitter),
• BMT NV (bestuurder),
• Vlerick Business School (bestuurder),
• LVD Company NV (bestuurder),
• Pentahold NV (voorzitter),
• Concordia Textiles NV (bestuurder),
• Europalia (voorzitter),
• Festival van Vlaanderen (voorzitter),
• Mediahuis (bestuurder).

Daarnaast is de heer Philippe Vlerick bestuurder van diverse familiale vennootschappen. De heer Philippe Vlerick heeft geen familiale banden met andere leden van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van de vennootschap.

De heer Philippe Vlerick is hoofdaandeelhouder van de vennootschappen die zich hebben verenigd in het Consortium Midelco NV, dat houder is van 737 740 aandelen (18,71%) smartphoto group NV, waarvan 3 607 aandelen aangehouden worden door de heer Philippe Vlerick ten persoonlijke titel.

De aandelen smartphoto group NV aangehouden door de vennootschappen die zich hebben verenigd in het Consortium Midelco NV en de heer Philippe Vlerick, zijn deels gedematerialiseerde aandelen (52 551), en deels op naam ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de vennootschap (684 919).
Noch de vennootschappen die zich hebben verenigd in het Consortium Midelco NV, noch de heer Philippe Vlerick bezitten aandelenopties van de vennootschap, en hebben evenmin een andere zakelijke band met de groep.

De heer Philippe Vlerick houdt geen aandelen op naam van de vennootschap aan.

Er bestaat geen overeenkomst tussen de vennootschap of haar verbonden ondernemingen en de heer Philippe Vlerick, die bij stopzetting van het mandaat voorziet in enige uitkering.

Stef De corte
Vaste vertegenwoordiger van Acortis BV
Gedelegeerd bestuurder, CEO

Kantooradres: smartphoto group NV, Kwatrechtsteenweg 160, 9230 Wetteren, België

Burgerlijk ingenieur. Sinds 1999 actief binnen de groep, aanvankelijk als Finance & Administration Manager, vervolgens directeur van de Wholesale divisie die toen 18 labs in Europa telde, later als Chief Financial Officer, en sinds december 2005 als Managing Director van smartphoto.

Op de Algemene Vergadering van 12 mei 2010 werd de heer Stef De corte benoemd tot bestuurder, en op 7 juni 2012 tot gedelegeerd bestuurder van smartphoto group NV. Vanaf 14 november 2017 werd Acortis BV, vast vertegenwoordigd door de heer Stef De corte, benoemd tot gedelegeerd bestuurder.

Voorheen actief in verschillende consultancyfuncties op het vlak van productie, logistiek en algemeen bedrijfsbeleid bij Bekaert-Stanwick en bij ABB Service.

Zijn huidige mandaat als gedelegeerd bestuurder bij de vennootschap loopt tot aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 13 mei 2026.

Huidige bestuursmandaten bij andere vennootschappen:
• Roxette Photo NV (bestuurder),
• Daddy Kate NV (voorzitter).

De heer Stef De corte heeft geen familiale banden met andere leden van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van de vennootschap.

De heer Stef De corte houdt geen aandelen op naam van de vennootschap aan ten persoonlijke titel. Acortis BV, vast vertegenwoordigd door de heer De corte, houdt 5 250 aandelen aan. De aandelen smartphoto group NV aangehouden door Acortis BV zijn gedematerialiseerde aandelen. Acortis BV en de heer Stef De corte bezitten geen aandelenopties van smartphoto group NV.

Er bestaat een overeenkomst die – enkel bij stopzetting van het mandaat op verzoek van de vennootschap – voorziet in een financiële compensatie van twaalf maanden.

Geert Vanderstappen
Vaste vertegenwoordiger van Pallanza Invest BV,
niet-uitvoerend bestuurder

Kantooradres: Pentahold NV, Molenberg 44, 1790 Affligem, België

Burgerlijk ingenieur. Was actief als financieel directeur bij de vennootschap tussen 1993 en 1999, dus meer dan vijf jaar geleden. Als partner bij Pentahold NV en Buy-Out Fund CVA beschikt de heer Vanderstappen over een gedegen financiële expertise.

Niet-uitvoerend bestuurder sinds 28 november 2005. Bestuurder en voorzitter van het Auditcomité. De heer Geert Vanderstappen beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit in de zin van artikel 7:99 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het huidige mandaat van Pallanza Invest BV, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Vanderstappen, als bestuurder bij de vennootschap loopt tot aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 mei 2025.

Huidige bestuursmandaten bij andere vennootschappen:
• Kinepolis NV,
• Garden Center Holding (Oh’green) NV,
• Pentahold NV,
• Optimum Sorting Groep,
• Yuma Group.

De heer Geert Vanderstappen heeft geen familiale banden met andere leden van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van de vennootschap.

Pallanza Invest BV en de heer Geert Vanderstappen houden geen aandelen op naam van smartphoto group NV aan, bezitten geen aandelenopties, en hebben evenmin een andere zakelijke band met de groep.

Er bestaat geen overeenkomst tussen de vennootschap of haar verbonden vennootschappen en de heer Geert Vanderstappen, die bij stopzetting van het mandaat voorziet in enige uitkering.

Katya Degrieck
Vaste vertegenwoordiger van FOVEA BV,
niet-uitvoerend bestuurder

Kantooradres: FOVEA BV, Vronerodelaan 103, 1180 Brussel, België

Handelsingenieur. MBA. Startte als Management consultant bij Andersen Consulting en is sinds een 25-tal jaren actief in de mediawereld: onder meer gedelegeerd bestuurder van ECI (dochter van Bertelsmann), Corporate Director & Business Development manager van Corelio, lid van het Directiecomité van Corelio NV (later Mediahuis NV), en bestuurder bij diverse mediabedrijven van de holdings Corelio en/of Mediahuis, en het risicokapitaalfonds Arkafund.

Vandaag bij Google actief als Head of Large Publishers in Noord-Europa.

Niet-uitvoerend, onafhankelijk bestuurder sinds 8 mei 2013. Lid van het Remuneratiecomité en het Auditcomité sinds 10 mei 2017. Mevrouw Katya Degrieck vervult de onafhankelijkheidscriteria overeenkomstig principe 5.3 uit de Belgische Corporate Governance Code, waarnaar wordt verwezen in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het mandaat van Fovea BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Katya Degrieck, als bestuurder bij de vennootschap, loopt tot aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 mei 2025.

Huidige bestuursmandaten bij andere vennootschappen:
• Niet-uitvoerend, onafhankelijke bestuurder bij Lannoo Group, één van de grootste boekenuitgevers in de Benelux.
• Niet-uitvoerend, onafhankelijk bestuurder van UPG (Unified Post Group) sinds 8 september 2020. Beursgenoteerde onderneming. Lid van het Remuneratiecomité en het M&A Comité.
• Lid van het International Advisory Board IconicHouses.org, a global platform and network for house musea.

Mevrouw Katya Degrieck heeft geen familiale banden met andere leden van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van de vennootschap.

Fovea BV en mevrouw Katya Degrieck houden geen aandelen op naam van smartphoto group NV aan, bezitten geen aandelenopties van de vennootschap, en hebben evenmin een andere zakelijke band met de groep.

Er bestaat geen overeenkomst tussen de vennootschap of haar verbonden vennootschappen en mevrouw Katya Degrieck, die bij stopzetting van het mandaat voorziet in enige uitkering.

Hans Van Rijckeghem
Niet-uitvoerend bestuurder

Kantooradres: Locofin B.V. Bunder 4 – 9080 Lochristi, België.

Licentiaat Handels- en Financiële Wetenschappen (VLEKHO – Brussel), PUB (Vlerick Business School – Gent).

De heer Van Rijckeghem startte zijn loopbaan in 1993 bij KBC Bank NV. Vervolgens was hij een tiental jaar actief bij de onafhankelijke dienstverlener Lessius Corporate Finance (partner tot 2009). Van 2010 tot 2023 gedelegeerd bestuurder van Shopinvest NV, Nr4 NV en diverse verbonden vastgoedvennootschappen. Eveneens actief als voorzitter-bestuurder van VZW Karus, psychiatrisch centrum te Melle en Gent.

Niet-uitvoerend bestuurder en lid van het Benoemingscomité en het Auditcomité bij de vennootschap sinds 10 mei 2017. De heer Hans Van Rijckeghem beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit in de zin van artikel 7:99 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zijn huidige mandaat als bestuurder bij de vennootschap loopt tot aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 13 mei 2026.

De heer Hans Van Rijckeghem heeft geen familiale banden met andere leden van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van de vennootschap.

De heer Hans Van Rijckeghem houdt geen aandelen op naam van smartphoto group NV aan, bezit geen aandelenopties van de vennootschap, en heeft evenmin een andere zakelijke band met de groep.

Er bestaat geen overeenkomst tussen de vennootschap of haar verbonden vennootschappen en de heer Hans Van Rijckeghem, die bij stopzetting van het mandaat voorziet in enige uitkering.

Marc Coucke
Vaste vertegenwoordiger van Alychlo NV,
niet-uitvoerend bestuurder

Kantooradres: Alychlo N.V. Lembergsesteenweg 19 – 9820 Merelbeke, België.

Master Farmaceutische Wetenschappen (UGent) gevolgd door Postuniversitair Bedrijfsbeheer (MBA Vlerick Business School – Gent).

Oprichter en gewezen CEO van Omega Pharma. Na verkoop hiervan investeert de heer Marc Coucke via Alychlo NV in verschillende beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde vennootschappen.

Niet-uitvoerend bestuurder en lid van het Benoemingscomité bij de vennootschap sinds 10 mei 2017.

Zijn huidige mandaat als bestuurder bij de vennootschap loopt tot aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 13 mei 2026.

Huidige belangrijkste bestuursmandaten bij andere vennootschappen:
• Animalcare Group Plc. (bestuurder).

De heer Marc Coucke heeft geen familiale banden met andere leden van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van de vennootschap.

De heer Marc Coucke is hoofdaandeelhouder van Alychlo NV, die houder is van 628 901 aandelen (15,95%) smartphoto group NV. Daarnaast houdt de heer Marc Coucke 900 aandelen (0,02%) smartphoto group NV aan ten persoonlijke titel.

De aandelen smartphoto group NV aangehouden door Alychlo NV en de heer Marc Coucke zijn deels gedematerialiseerde aandelen, deels aandelen op naam. Noch Alychlo, noch de heer Marc Coucke bezitten aandelenopties van de vennootschap, en hebben evenmin een andere zakelijke band met de groep.

Er bestaat geen overeenkomst tussen de vennootschap of haar verbonden vennootschappen en de heer Marc Coucke, die bij stopzetting van het mandaat voorziet in enige uitkering.

Alexandra Leunen
Niet-uitvoerend bestuurder

Kantooradres: Van Hamméestraat 41 – 1030 Brussel, België.

UX Design & Research Certificate (ULB), Digital Transformation Program ‘Take the Lead’, Digital Disruption (Vlerick Business School), Graduaat Marketing (EPHEC), Graduaat International Advertising Association (IAA).

Head of Digital & Customer Experience bij STIB/ MIVB. Voorheen actief als Freelance Consultant (Patada Consult) in diverse ondernemingen op vlak van marketing, communicatie en digitalisering. Oprichter en Managing Partner van Lemon Crush BV, verkocht in 2013.

Niet-uitvoerend, onafhankelijk bestuurder en lid van het Remuneratiecomité sinds 10 mei 2017. Mevrouw Alexandra Leunen vervult de onafhankelijkheidscriteria overeenkomstig principe 5.3 uit de Belgische Corporate Governance Code, waarnaar wordt verwezen in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het mandaat van mevrouw Alexandra Leunen, als bestuurder bij de vennootschap, loopt tot aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 13 mei 2026.

Huidige bestuursmandaten bij andere vennootschappen:
• Ascencio CVA (bestuurder),
• Universum NV (bestuurder).

Mevrouw Alexandra Leunen heeft geen familiale banden met andere leden van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van de vennootschap.

Mevrouw Alexandra Leunen houdt geen aandelen op naam en geen aandelenopties aan van smartphoto group NV, en heeft evenmin een andere zakelijke band met de groep.

Er bestaat geen overeenkomst tussen de vennootschap of haar verbonden vennootschappen en mevrouw Alexandra Leunen, die bij stopzetting van het mandaat voorziet in enige uitkering.