Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 9 mei 2018

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 9 mei 2018

Oproeping tot de Jaarlijkse Algemene Veragdering van Aandeelhouders van 9 mei 2018 – Uitgebreide agenda

Verzoek tot uitbreiding van de agenda

Het totaal aantal aandelen en stemrechten op datum van 6 april 2018

De statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2017

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur mbt de statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2017

Het verslag van de Commissaris mbt de statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2017

Het jaarlijks financieel verslag: Jaarverslag 2017

Het verslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening 2017: zie Jaarverslag 2017 van pagina 18 tot en met pagina 56

Het verslag van de Commissaris mbt de geconsolideerde jaarrekening 2017: zie Jaarverslag 2017 van pagina 61 tot en met pagina 67

Het remuneratieverslag: zie Jaarverslag 2017 van pagina 40 tot en met pagina 41

De jaarrekening van de overgenomen vennootschap smartphoto NV (BTW697.065) voor de periode tussen 1 januari 2017 en 30 juni 2017, met inbegrip van het verslag van de voormalige Raad van Bestuur voor de periode tussen 1 januari 2017 en 30 juni 2017, en het verslag van de Commissaris voor de periode tussen 1 januari 2017 en 30 juni 2017

De jaarrekening van de overgenomen vennootschap smartphoto services NV (BTW476.019) voor de periode tussen 1 januari 2017 en 30 juni 2017, met inbegrip van het verslag van de voormalige Raad van Bestuur voor de periode tussen 1 januari 2017 en 30 juni 2017, en het verslag van de Commissaris voor de periode tussen 1 januari 2017 en 30 juni 2017

Gedetailleerd overzicht rechten aandeelhouders

Volmachtformulier met de oorspronkelijke en bijkomende agendapunten

Uitleg gebruik volmacht