smartphoto group kondigt nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen aan

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie –
Wetteren, 3 maart 2023 – 17.45 uur –

Euronext Brussels: SMAR

Smartphoto group, de innovatieve e-commerce groep uit Wetteren, kondigt vandaag aan dat de Raad van Bestuur heeft beslist om een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen te starten met een maximale waarde van 1 500 000 euro aan eigen aandelen. De periode vangt aan op 6 maart 2023 en eindigt op 31 december 2023, of eerder wanneer de vooropgestelde waarde aan eigen aandelen wordt verworven.

Zoals voorzien in de statuten van smartphoto group NV, heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 mei 2022 hiertoe een volmacht aan de Raad van Bestuur verleend overeenkomstig artikel 7:215 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Met dit nieuwe programma streeft smartphoto group er verder naar om de vrije kasstroom deels aan te wenden om de pool van eigen aandelen te verhogen als investering, alsmede voor de financiering van mogelijke toekomstige overnames.

Het volledige persbericht vind je hier.