smartphoto group – Update dd. 13 maart 2023 inzake de inkoop van eigen aandelen

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie
Wetteren, 13 maart  2023 – 19.30 uur

smartphoto group – Euronext Brussels: SMAR

Smartphoto group, de innovatieve e-commerce groep uit Wetteren, meldt dat in het kader van het aandeleninkoopprogramma met aanvangsdatum op 6 maart 2023, zoals bekendgemaakt op 3 maart 2023, met een maximale waarde van 1 500 000 euro aan eigen aandelen, de onderstaande transacties zijn uitgevoerd in de periode van 6 maart 2023 tot en met 10 maart 2023. 

In deze periode heeft smartphoto group 900 aandelen ingekocht via het handelsplatform van Euronext.

Deze transacties werden uitgevoerd op de gereglementeerde markt NYSE Euronext Brussels, in overeenstemming met het discretionair mandaat dat hiertoe door de Raad van Bestuur werd toegekend aan KBC Securities.

Daarnaast meldt smartphoto group dat, binnen hetzelfde discretionair mandaat dat door de Raad van Bestuur werd toegekend aan KBC Securities, 17 648  aandelen werden verworven via block trades.

Het volledige persbericht vind je hier.