smartphoto group – Jaarresultaten – Smartphoto group groeit opnieuw sterk in omzet en winstgevendheid- Voorstel tot dividend

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie –
Wetteren, 3 maart 2023 – 07.20 uur –

Euronext Brussels: SMAR

  • Stijging van de bedrijfsopbrengsten van 63,1 miljoen euro in 2021 tot 76,3 miljoen euro in 2022 (+21,0%).
  • De EBITDA stijgt van 10,2 miljoen euro in 2021 tot 13,0 miljoen euro in 2022 (+27,3%).
  • Met een omzet van 15,5 miljoen euro en een EBITDA van 2,7 miljoen euro droeg de divisie B2B (naYan) vanaf het eerste volledige jaar ook bij tot de groei en de rendabiliteit van de groep.
  • Het nettoresultaat bedraagt 5,5 miljoen euro in 2022 en is dus stabiel gebleven in vergelijking met 2021.
  • Toename van de nettogeldmiddelen met 2,2 miljoen euro (+13,7%) van 16,2 miljoen euro in 2021(1) naar 18,4 miljoen euro in 2022, en dit niettegenstaande de dividenduitkering, de additionele inkoop van eigen aandelen en de verdere investeringen in groei.
  • Gezien de groep significant sterker staat door de geslaagde integratie van naYan, voorstel tot uitkering van een brutodividend over 2022 van 1 euro per aandeel (of een stijging met 53,8%).

Het volledige persbericht vind je hier.