smartphoto group – Verslag van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 mei 2022 – Goedkeuring dividend

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie –
Wetteren,  11 mei 2022 – 17.45 uur –
Euronext Brussels: SMAR

De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van smartphoto group NV heeft vandaag plaatsgevonden. Hierbij was 58,28% van het aandelenkapitaal aanwezig. Dit vertegenwoordigde 62,23% van het totaal aantal stemgerechtigde aandelen. De Algemene Vergadering heeft alle agendapunten goedgekeurd.

Goedkeuring van de jaarrekening
De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van smartphoto group NV heeft de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, met inbegrip van de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat, goedgekeurd.

Uitkering dividend over 2021
De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van smartphoto group NV heeft het voorstel van de Raad van Bestuur tot de uitkering aan de aandeelhouders van een brutodividend over 2021 van 0,65 euro per aandeel, een verhoging van 8,33% ten opzichte van vorig jaar, goedgekeurd.

Dit dividend wordt betaalbaar gesteld vanaf 18 mei 2022. De ex-dividenddatum is vastgesteld op 16 mei 2022, en de registratiedatum op 17 mei 2022.

Het volledige persbericht vind je hier.