Smartphoto group lanceert nieuw inkoopprogramma
eigen aandelen

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie

Wetteren, 16 juni 2022 – 19.15 uur
smartphoto group – Euronext Brussels: SMAR

Smartphoto group, de innovatieve e-commerce groep uit Wetteren kondigt vandaag aan dat de Raad van Bestuur heeft beslist om een nieuw aandeleninkoopprogramma te lanceren met een maximale waarde van 1.500.000 euro aan eigen aandelen. De periode vangt aan op 17 juni 2022 en eindigt op 30 juni 2023, of eerder wanneer de vooropgestelde waarde aan eigen aandelen wordt verworven.

Zoals voorzien in de statuten van smartphoto group NV, heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 mei 2022 een volmacht aan de Raad van Bestuur verleend overeenkomstig artikel 7:215 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Met dit nieuwe programma streeft smartphoto group er verder naar om de vrije kasstroom deels aan te wenden om de pool van eigen aandelen te verhogen als investering, alsmede voor de financiering van mogelijke toekomstige overnames.

Het volledige persbericht vind je hier.