smartphoto group – Verslag Algemene Vergadering van 8 mei 2024 en Goedkeuring dividend

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie
Wetteren, 8 mei 2024 –17.45 uur
smartphoto group (Euronext Brussels: SMAR) 

De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van smartphoto group NV heeft vandaag plaats- gevonden. Hierbij was 58,48% van het aandelenkapitaal aanwezig. Dit vertegenwoordigde 65,17% van het totale aantal stemgerechtigde aandelen. De Algemene Vergadering heeft alle agendapunten unaniem goedgekeurd.

Goedkeuring van de jaarrekening
De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van smartphoto group NV heeft de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat, goedgekeurd.

Uitkering dividend over 2023
De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van smartphoto group NV heeft het voorstel van de Raad van Bestuur tot de uitkering aan de aandeelhouders van een brutodividend over 2023 van 1,05 euro per aandeel, een stijging met 5,0% ten opzichte van vorig jaar, goedgekeurd.

Dit dividend wordt betaalbaar gesteld vanaf 15 mei 2024. De ex-dividenddatum is vastgesteld op 13 mei 2024, en de registratiedatum op 14 mei 2024.

Het volledige persbericht vind je hier.