smartphoto group kondigt de start van een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen aan

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie
Wetteren, 13 mei 2024 – 17.45 uur
smartphoto group – Euronext Brussels: SMAR

Smartphoto group, de innovatieve e-commercegroep uit Wetteren, kondigt vandaag aan dat de Raad van Bestuur heeft beslist om een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen te starten, met een maximale waarde van 1 500 000 euro aan eigen aandelen. De periode vangt aan op 14 mei 2024 en eindigt op 31 december 2025, of eerder, wanneer de vooropgestelde waarde aan eigen aandelen wordt verworven.

Zoals voorzien in de statuten van smartphoto group NV, heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 mei 2022 hiertoe een volmacht aan de Raad van Bestuur verleend, overeenkomstig artikel 7:215 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Met dit nieuwe programma streeft smartphoto group er verder naar om een deel van de vrije kasstroom te benutten om de bestaande pool van eigen aandelen uit te breiden als investering, alsmede voor het financieren van potentiële toekomstige overnames.

Het volledige persbericht vind je hier.