smartphoto group – Update dd. 2 maart 2020 inzake het inkoopprogramma eigen aandelen

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie – Wetteren, 2 maart 2020 – 17.40 uur –
Euronext Brussels: SMAR

Smartphoto group, de innovatieve foto- e-commerce groep uit Wetteren, meldt dat in het kader van het aandeleninkoopprogramma,  zoals bekendgemaakt op 30 april 2019, met een maximale waarde van EUR 3 000 000 aan eigen aandelen, de onderstaande transacties zijn uitgevoerd in de periode van 24 februari 2020 tot en met 28 februari 2020.

Deze transacties werden uitgevoerd op de gereglementeerde markt NYSE Euronext Brussels, in overeenstemming met het discretionair mandaat dat hiertoe door de Raad van Bestuur werd toegekend aan Bank Degroof Petercam nv.

Het volledige persbericht vind je hier.