smartphoto group – Jaarresultaten 2019

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie

Wetteren, 3 maart  2020 – 7.30 uur

Smartphoto group gaat versnelling hoger in groei van omzet en rendabiliteitVoorstel tot dividend

  • Dubbelcijferige toename van de bedrijfsopbrengsten met 10,6% van 46,6 miljoen EUR in 2018 tot 51,5 miljoen EUR in 2019.
  • Verdere groei in mobiel en ‘gifts’ resulteert in een EBITDA van 7,9 miljoen EUR, exclusief de toepassing van IFRS 16(*) tegenover 6,9 miljoen EUR in 2018 (+14,1%). Inclusief de toepassing van IFRS 16(*), bedraagt de EBITDA 8,8 miljoen EUR (+27,2%).
  • Nettoresultaat evolueert van 4,1 miljoen EUR in 2018 tot 6,9 miljoen EUR  in 2019, inclusief IFRS 16(*).
  • De nettogeldmiddelen bedragen 10,2 miljoen EUR in 2019, exclusief de toepassing van IFRS 16(*), en blijven nagenoeg stabiel tegenover 2018 (10,5 miljoen EUR), ondanks dividenduitkering, inkoop eigen aandelen en investering in een bijkomend productiegebouw. 
  • Voorstel tot uitkering van een brutodividend over 2019 van EUR 0,55 per aandeel (of een stijging van 10%).

  Klik hier voor het volledige persbericht.