smartphoto group – Oproeping tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Beschikbaarheid jaarlijks financieel verslag 2018

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie – Wetteren, 5 april 2019 – 16.30 uur –
Oproeping tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders en 
Beschikbaarheid jaarlijks financieel verslag

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die zal worden gehouden op 8 mei 2019 om 14 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160.

Het volledige oproepingsdocument is beschikbaar op onze website via de volgende link:
https://smartphotogroup.com/investeerders/informatie-voor-aandeelhouders/aandeelhoudersvergaderingen/aandeelhoudersvergaderingen-2019/jaarlijkse-algemene-vergadering-van-aandeelhouders-van-8-mei-2019/

en omvat:

 • Oproeping tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders met agenda en voorstellen van besluit;
 • Het totaal aantal aandelen en stemrechten op datum van 5 april 2019;
 • De statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2018;
 • Het jaarverslag van de Raad van Bestuur m.b.t. de statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2018;
 • Het verslag van de Commissaris m.b.t. de statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2018;
 • Het jaarlijks financieel verslag (conform artikel 12 K.B. van 14 november 2007): zie Jaarverslag 2018;
 • Het verslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening 2018: zie Jaarverslag 2018 van pagina 16 tot en met pagina 55;
 • Het verslag van de Commissaris m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening 2018: zie Jaarverslag 2018 van pagina 60 tot en met pagina 69;
 • Het remuneratieverslag: zie Jaarverslag 2018 van pagina 37 tot en met pagina 39;
 • Gedetailleerd overzicht rechten aandeelhouders;
 • Volmachtformulier en uitleg omtrent het gebruik ervan.

Het jaarlijks financieel verslag 2018 van smartphoto group NV is tevens beschikbaar op onze website via de volgende link:

https://storage.googleapis.com/smartphoto-express-production-wp-smartphotogroup-com/1/2019/04/smartphoto_jaarverslag_2018_WEB-compressed-1.pdf

 

Voor aanvullende informatie

Stef De corte*, CEO
smartphoto group NV

Kwatrechtsteenweg 160
B- 9230 Wetteren
Tel. +32.9.365.99.10
E-mail: maggy.vandenstock@smartphoto.com     – Internet: www.smartphotogroup.com

* Vaste vertegenwoordiger van Acortis BVBA