Smartphoto laureaat Duurzaam Ondernemen

PERSBERICHT 

Wetteren, 29 juni 2022 – 17.45 uur
smartphoto group – Euronext Brussels: SMAR

Op 16 juni 2022 kende de evaluatiecommissie van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) Oost-Vlaanderen aan smartphoto group het VCDO-certificaat – Laureaat 2022 toe.  

Smartphoto group, de innovatieve e-commerce groep uit Wetteren, hecht er belang aan om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, met aandacht voor economische meerwaarde en met respect voor de mens en het milieu. Om het duurzaamheidsbeleid, dat deel uitmaakt van de bedrijfsstrategie, verder te versterken, en een duidelijk referentiekader op te bouwen, heeft smartphoto er in 2021 voor geopteerd om binnen het Voka Charter Duurzaam Ondernemen een actieplan uit te werken. Aan de basis hiervan ligt het model van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (UN Sustainable Development Goals of SDG’s).

Met de toekenning van dit VCDO-certificaat kreeg smartphoto group de erkenning voor de inzet op duurzaamheid en het succesvol voltooien van het jaaractieplan 2021 voor een duurzamere bedrijfsvoering dat binnen het Voka Charter Duurzaam Ondernemen, en in samenwerking met het Sustainability team van smartphoto group, werd uitgewerkt. 

Het volledige persbericht vind je hier.