smartphoto group_Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie – Wetteren, 10 juni 2016 – 11u00 –

Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Onder verwijzing naar het persbericht van 29 april jl. waarin de overname van Webprint International BV door smartphoto group aangekondigd werd, deelt de Raad van Bestuur vandaag mee dat de aandeelhouders uitgenodigd worden om deel te nemen aan de tweede Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die zal worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160, op maandag 27 juni 2016 om 10.00 uur  aangezien het vereiste quorum niet behaald werd op de Buitengewone Algemene Vergadering van vrijdag 10 juni 2016 om 10.00 uur.

De Buitengewone Algemene Vergadering wordt in hoofdzaak samengeroepen om te beslissen over de omzetting van een vordering ten bedrage van  € 3 miljoen (voortkomend uit de verkoop van de aandelen van Webprint International BV) door Infestos Holding BV. Zoals reeds meegedeeld, kan deze vordering worden omgezet in 4 miljoen aandelen van smartphoto group. De verhouding tussen het aantal bestaande eigen aandelen en het aantal nieuw uit te geven aandelen van smartphoto group is finaal vastgesteld op 1,2 miljoen bestaande eigen aandelen en 2,8 miljoen nieuw uit te geven aandelen.

Klik hier voor het volledige persbericht.