smartphoto group_Openbaarmaking kennisgeving ontvangen op 17 oktober 2016

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie – Wetteren, 17 oktober 2016 – 17.30u_

Openbaarmaking ontvangen kennisgeving

Krachtens artikel 9bis van de statuten van smartphoto group NV dient elke houder van stemrechtverlenende effecten kennisgeving te verrichten wanneer de gehouden stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten de drempels van 3%, 5%, of enig veelvoud van 5% van het totaal van de bestaande stemrechten bereiken, over- of onderschrijden.

Conform artikel 14 en artikel 29 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, maakt smartphoto group NV volgende kennisgeving openbaar:

Kennisgeving ontvangen op 17 oktober 2016

Kennisgeving door een moederonderneming of een controlerende persoon.
Alychlo NV, gecontroleerd door Marc Coucke, Lembergsesteenweg 19, 9820 Merelbeke, heeft de Autoriteit voor Financiële Diensten (FSMA) en smartphoto group NV ingelicht dat het percentage van het aantal verworven stemrechtverlenende effecten of stemrechten op 17 oktober 2016 de statutaire drempel van 3% heeft overschreden. Het totaal aantal verworven stemrechten bedraagt 1.391.281 of 3,53%.

Klik hier voor het volledige persbericht.