smartphoto group – Verslag van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders – Goedkeuring dividend

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie – 
Wetteren, 12 mei 2021 –17.45 uur – 

smartphoto group (Euronext Brussels: SMAR) 

Verslag van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
Goedkeuring van een brutodividend van 0,60 euro per aandeel

De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van smartphoto group NV heeft vandaag plaats- gevonden. Hierbij was 55,63% van het aandelenkapitaal vertegenwoordigd. De Algemene Vergadering heeft alle agendapunten goedgekeurd.

Goedkeuring van de jaarrekening

De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van smartphoto group NV heeft de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, met inbegrip van de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat, goedgekeurd.

Uitkering dividend over 2020

De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van smartphoto group NV heeft het voorstel van de Raad van Bestuur tot de uitkering aan de aandeelhouders van een brutodividend over 2020 van 0,60 euro per aandeel, een verhoging van 9% ten opzichte van vorig jaar, goedgekeurd. 

Het volledige persbericht vind je hier.