smartphoto group – Verslag van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders en goedkeuring dividend

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie – Wetteren, 13 april 2020 – 17.40 uur – Euronext Brussels: SMAR

Verslag van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders –     

Goedkeuring van een brutodividend van EUR 0,55 per aandeel

De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van smartphoto group NV heeft vandaag het voorstel tot de uitkering aan de aandeelhouders van een brutodividend over 2019 van 0,55 euro bruto per aandeel, een verhoging van 10%, goedgekeurd. 

Dit dividend wordt betaalbaar gesteld vanaf 20 mei 2020. De ex-dividenddatum is vastgesteld op 18 mei 2020, en de registratiedatum op 19 mei 2020.

Alle overige agendapunten werden eveneens goedgekeurd. De notulen van de vergadering en de stemresultaten zijn te raadplegen op de website www.smartphotogroup.com via de volgende link: 

https://www.smartphotogroup.com/jaarlijkse-algemene-vergadering-van-aandeelhouders-2020/.

De CEO herhaalde nogmaals de vooruitzichten voor 2020 waarin verder ingezet wordt op groei. De lancering van alweer een hele reeks nieuwe producten moet hier verder toe bijdragen. De blijvende focus op de verkoop van producten met meer toegevoegde waarde zoals boeken, kaartjes en geschenken, ondersteund door een volledig mobielvriendelijke site, zal dit verder ondersteunen.

De impact van de uitbraak van het Covid-19 virus (coronavirus) en de daaropvolgende maatregelen werd geëvalueerd; voorlopig is de verwachting dat er geen negatieve impact zal zijn op de vooruitzichten voor 2020.

Het volledige persbericht vind je hier.