smartphoto group – Verslag Algemene Vergadering van 10 mei 2023 en Goedkeuring dividend

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie
Wetteren, 10 mei 2023 –18.15 uur
smartphoto group (Euronext Brussels: SMAR) 

De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van smartphoto group NV heeft vandaag plaats- gevonden. Hierbij was 58,53% van het aandelenkapitaal aanwezig. Dit vertegenwoordigde 64,02% van het totaal aantal stemgerechtigde aandelen. De Algemene Vergadering heeft alle agendapunten unaniem  goedgekeurd.

Goedkeuring van de jaarrekening
De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van smartphoto group NV heeft de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, met inbegrip van de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat, goedgekeurd.

Uitkering dividend over 2022
De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van smartphoto group NV heeft het voorstel van de Raad van Bestuur tot de uitkering aan de aandeelhouders van een brutodividend over 2022 van 1,00 euro per aandeel, een stijging met 53,8% ten opzichte van vorig jaar, goedgekeurd. 

Het volledige persbericht vind je hier.