smartphoto group – Update dd. 26 juni 2023 inzake de inkoop van eigen aandelen 

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie
Wetteren, 19 juni  2023 – 17.45 uur
smartphoto group – Euronext Brussels: SMAR

Smartphoto group, de innovatieve e-commerce groep uit Wetteren, meldt dat in het kader van het aandeleninkoopprogramma met aanvangsdatum op 6 maart 2023, zoals bekendgemaakt op 3 maart 2023, met een maximale waarde van 1 500 000 euro aan eigen aandelen, de onderstaande transacties zijn uitgevoerd in de periode van 19 juni 2023 tot en met 23 juni 2023. 

In deze periode heeft smartphoto group 666 eigen aandelen ingekocht.

Deze transacties werden uitgevoerd op de gereglementeerde markt NYSE Euronext Brussels, in overeenstemming met het discretionair mandaat dat hiertoe door de Raad van Bestuur werd toegekend aan KBC Securities.

Het volledige persbericht vind je hier.