smartphoto group – Update dd. 25 september 2023 inzake de inkoop van eigen aandelen

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie
Wetteren, 25 september 2023 – 18.00 uur
smartphoto group – Euronext Brussels: SMAR

Smartphoto group, de innovatieve e-commerce groep uit Wetteren, meldt dat in het kader van het aandeleninkoopprogramma met aanvangsdatum op 6 maart 2023, zoals bekendgemaakt op 3 maart 2023, met een maximale waarde van 1 500 000 euro aan eigen aandelen, de onderstaande transacties zijn uitgevoerd in de periode van 18 september 2023 tot en met 22 september 2023. 

In deze periode heeft smartphoto group in totaal 1 903 eigen aandelen ingekocht, waarvan 123 aandelen werden verworven via een blocktransactie.

Deze transacties werden uitgevoerd op de gereglementeerde markt NYSE Euronext Brussels, in overeenstemming met het discretionair mandaat dat hiertoe door de Raad van Bestuur werd toegekend aan KBC Securities.

Het volledige persbericht vind je hier.