smartphoto group – Update dd. 19 december 2022 inzake de inkoop van eigen aandelen

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie

Wetteren, 19 december 2022 – 18.15 uur
smartphoto group – Euronext Brussels: SMAR

Smartphoto group, de innovatieve e-commerce groep uit Wetteren, meldt dat in het kader van het aandeleninkoopprogramma met aanvangsdatum op 17 juni 2022, zoals bekendgemaakt op 16 juni 2022, met een maximale waarde van 1.500.000 euro aan eigen aandelen, de onderstaande transacties zijn uitgevoerd in de periode van 12 december 2022 tot en met 16 december 2022. 

In deze periode heeft smartphoto group in totaal 132 aandelen ingekocht via het handelsplatform van Euronext.

Deze transacties werden uitgevoerd op de gereglementeerde markt NYSE Euronext Brussels, in overeenstemming met het discretionair mandaat dat hiertoe door de Raad van Bestuur werd toegekend aan KBC Securities.

Daarnaast meldt smartphoto group dat, binnen hetzelfde discretionair mandaat dat door de Raad van Bestuur werd toegekend aan KBC Securities, 2.079  aandelen werden verworven via  een block trade.

Het volledige persbericht vind je hier.