smartphoto group – Oproeping tot de Jaarlijkse en Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Beschikbaarheid jaarlijks financieel verslag 2021

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie
Wetteren, 8 april 2022 – 17.45 uur –
Euronext Brussels: SMAR

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die doorgaan op 11 mei 2022 om respectievelijk 14 uur en 15 uur (of op 31 mei 2022 om 14 uur voor wat betreft de Buitengewone Algemene Vergadering indien het vereiste aanwezigheidsquorum op 11 mei 2022 niet zou zijn bereikt), op de zetel van de Vennootschap te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160.

Het volledige persbericht vind je hier.