smartphoto group – Openbaarmaking transparantieverklaring  

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie
Wetteren, 6 juni 2024 – 19.30 uur
smartphoto group – Euronext Brussels: SMAR

Krachtens artikel 9bis van de statuten van smartphoto group NV, dient elke houder van stemrechtverlenende effecten kennisgeving te verrichten wanneer de gehouden stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten de drempels van 3%, 5%, of enig veelvoud van 5% van het totaal van de bestaande stemrechten bereiken, over- of onderschrijden.

Conform artikel 14 en artikel 29 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, en houdende diverse bepalingen, maakt smartphoto group NV volgende kennisgeving openbaar:

Kennisgeving ontvangen op 4 juni 2024

De private stichting administratiekantoor Vleterinvest, én de heer Etienne Kaesteker (Beukenlaan 1, 9250 Waasmunster, België), hebben de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en smartphoto group NV ingelicht omtrent de overdracht van de controle over Shopinvest NV, die een deelneming houdt in smartphoto group NV, door invoeging van een private stichting administratiekantoor in de ketenstructuur. Hieronder worden de details van de ontvangen kennisgeving weergegeven. 

Het volledige persbericht vind je hier.