smartphoto group – Openbaarmaking transparantiekennisgeving

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie

Wetteren, 9 december 2021 –17.45 uur – smartphoto group – Euronext Brussels: SMAR

Krachtens artikel 9bis van de statuten van smartphoto group NV dient elke houder van stemrechtverlenende effecten kennisgeving te verrichten wanneer de gehouden stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten de drempels van 3%, 5%, of enig veelvoud van 5% van het totaal van de bestaande stemrechten bereiken, over- of onderschrijden.

Conform artikel 14 en artikel 29 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, en houdende diverse bepalingen, maakt smartphoto group NV volgende kennisgeving openbaar:

Kennisgeving opgemaakt op 8 december 2021 – Smartphoto group NV heeft de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) ingelicht dat het percentage van het aantal stemrechtverlenende effecten of stemrechten in bezit op 2 december 2021 de wettelijke en statutaire drempel van 5% heeft onderschreden door de overdracht van eigen aandelen naar aanleiding van de overname van Frucon² NV (zie persbericht dd. 2 december 2021). Het totaal aantal aangehouden stemrechtverlenende effecten in eigen bezit bedraagt 188.497 of 4,78%.

Het volledige persbericht vind je hier.