smartphoto group – Openbaarmaking transparantiekennisgeving

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie – Wetteren, 31 januari 2022 – 18.30 uur – Euronext Brussels: SMAR

Krachtens artikel 9bis van de statuten van smartphoto group NV dient elke houder van stemrechtverlenende effecten kennisgeving te verrichten wanneer de gehouden stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten de drempels van 3%, 5%, of enig veelvoud van 5% van het totaal van de bestaande stemrechten bereiken, over- of onderschrijden.

Conform artikel 14 en artikel 29 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, en houdende diverse bepalingen, maakt smartphoto group NV volgende kennisgeving openbaar:

Kennisgeving opgemaakt op 31 januari 2022 –

Smartphoto group NV heeft de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) ingelicht dat het percentage van het aantal verworven stemrechtverlenende effecten of stemrechten op 28 januari 2022 de wettelijke en statutaire drempel van 5% heeft overschreden door de bijkomende verwerving van eigen aandelen. Het totaal aantal aangehouden stemrechtverlenende effecten in eigen bezit bedraagt 198.641 of 5,04%.

Het volledige persbericht vind je hier.