smartphoto group – Openbaarmaking ontvangen kennisgeving op 27 mei 2020

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie – Wetteren, 27 mei 2020 – 17.40 uur – Euronext Brussels: SMAR

Krachtens artikel 9bis van de statuten van smartphoto group NV dient elke houder van stemrechtverlenende effecten kennisgeving te verrichten wanneer de gehouden stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten de drempels van 3%, 5%, of enig veelvoud van 5% van het totaal van de bestaande stemrechten bereiken, over- of onderschrijden.

Conform artikel 14 en artikel 29 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, maakt smartphoto group NV volgende kennisgeving openbaar:

Alychlo NV, gecontroleerd door de heer Marc Coucke, Lembergsesteenweg 19, 9820 Merelbeke, en de heer Marc Coucke, hebben de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en smartphoto group NV ingelicht dat het gezamenlijk percentage van het aantal verworven stemrechtverlenende effecten of stemrechten op 15 mei 2020 de drempel van 15% heeft overschreden door de verwerving van respectievelijk 24.158 aandelen en 900 aandelen. Het totaal aantal aangehouden stemrechten bedraagt na deze transacties 591.551 of 15,01%.

Het volledige persbericht vind je hier.