smartphoto group – Openbaarmaking kennisgeving ontvangen op 24 augustus 2018

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie – Wetteren – 28 augustus 2018 – 17.35 uur –

Openbaarmaking ontvangen kennisgeving

Krachtens artikel 9bis van de statuten van smartphoto group NV dient elke houder van stemrechtverlenende effecten kennisgeving te verrichten wanneer de gehouden stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten de drempels van 3%, 5%, of enig veelvoud van 5% van het totaal van de bestaande stemrechten bereiken, over- of onderschrijden.

Conform artikel 14 en artikel 29 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, maakt smartphoto group NV volgende kennisgevingen openbaar:

Midelco NV, gecontroleerd door de heer Philippe Vlerick, Doorniksewijk 49, 8500 Kortrijk, en de personen die in onderling overleg handelen, hebben de Autoriteit voor Financiële Diensten (FSMA) en smartphoto group NV ingelicht dat het percentage van het aantal verworven stemrechtverlenende effecten of stemrechten op 22 augustus 2018 de drempel van 10% heeft overschreden door de verwerving van de aandelen van VIT NV, voorheen aandeelhouder van 170.898 aandelen. VIT NV werd vereffend in juli 2018. Ingevolge de vereffening zijn de aandelen overgegaan naar haar aandeelhouder Midelco NV. Het totaal aantal aangehouden stemrechten door Midelco NV bedraagt na deze transactie 467.555 of 11,86%.

Klik hier voor het volledige persbericht.