smartphoto group – Openbaarmaking kennisgeving dd. 23 januari 2024

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie
Wetteren, 23 januari 2024 –17.45  uur
smartphoto group – Euronext Brussels: SMAR

Krachtens artikel 9bis van de statuten van smartphoto group NV dient elke houder van stemrechtverlenende effecten kennisgeving te verrichten wanneer de gehouden stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten de drempels van 3%, 5%, of enig veelvoud van 5% van het totaal van de bestaande stemrechten bereiken, over- of onderschrijden.

Conform artikel 14 en artikel 29 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, en houdende diverse bepalingen, maakt smartphoto group NV volgende kennisgeving openbaar:

Kennisgeving opgemaakt op 23 januari 2024
Smartphoto group NV heeft de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) ingelicht dat het percentage van het aantal verworven stemrechtverlenende effecten of stemrechten op 19 januari 2024 de wettelijke en statutaire drempel van 10% heeft overschreden door de bijkomende verwerving van eigen aandelen. Het totaal aantal aangehouden stemrechtverlenende effecten in eigen bezit bedraagt 394.387 of 10,00%.

Het volledige persbericht vind je hier.