smartphoto group – Openbaarmaking basisgegevens kapitaal en Prijs voor de fracties

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie – 
Wetteren, 30 november 2017 – 11.20 uur – 


Openbaarmaking basisgegevens kapitaal –

Prijs voor de fracties –


Openbaarmaking basisgegevens overeenkomstig artikel 15 van de Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen van 2 mei 2007

Zoals meegedeeld in ons persbericht van 14 november 2017 heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 november 2017 beslist tot de aandelenhergroepering volgens de ratio van één nieuw aandeel (ISIN BE0974323553 ) voor tien bestaande aandelen (ISIN BE0003663748) met betrekking tot alle uitstaande aandelen van de Vennootschap.

Als gevolg van deze aandelenhergroepering is het totale aantal stemrechtverlenende effecten van smartphoto group NV gewijzigd. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 19.709.752,50 euro en is per 30 november 2017 vertegenwoordigd door 3.941.950 aandelen.

Basisgegevens overeenkomstig artikel 15 W. § 1, lid 1
Totale kapitaal                                                            19.709.752,50 euro
Totale aantal stemrechtverlenende effecten          3.941.950
Totale aantal stemrechten (de noemer)                  3.941.950

 

Prijs voor de fracties

De fracties die uit de hergroepering van aandelen ontstaan zijn, worden samengevoegd door Bank Degroof Petercam tussen 30 november 2017 en 15 december 2017.

De  nieuwe aandelen die resulteren uit de consolidatie van deze fracties zullen door de Vennootschap zelf ingekocht worden aan een prijs gelijk aan de gewogen gemiddelde prijs van de aandelen gedurende de periode van dertig dagen tot en met de laatste handelsdag op de beurs van de oude aandelen, zijnde 27 november 2017.

Klik hier voor het volledige persbericht.