smartphoto group – Jaarresultaten 2023 – Smartphoto group toont zich veerkrachtig en bevestigt met groei in omzet en winstgevendheid – Voorstel tot dividend

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie
Wetteren, 4 maart 2024 –18.00 uur
smartphoto group – Euronext Brussels: SMAR

  • Stijging van de bedrijfsopbrengsten van 76,3 miljoen euro in 2022 tot 77,3 miljoen euro (+1,4%) in 2023, en dit onder moeilijke economische omstandigheden.
  • De EBITDA bedraagt 13,1 miljoen euro in 2023, een toename met 1,2% tegenover 2022 (13,0 miljoen euro), door strikte kostenbeheersing en verhoging van de marges.
  • Toename van het nettoresultaat van 5,5 miljoen euro in 2022 naar 6,9 miljoen euro in 2023 (+26,2%).
  • Toename van de nettogeldmiddelen met 1,3 miljoen euro (+6,9%) van 18,4 miljoen euro in 2022 naar 19,7 miljoen euro in 2023, en dit niettegenstaande de verhoogde dividenduitkering en de additionele inkoop van eigen aandelen.
    De nettogeldmiddelen, exclusief leaseverplichtingen overeenkomstig IFRS 16, bedragen 23,3 miljoen euro per 31 december 2023, tegenover 21,8 miljoen euro per 31 december 2022 (+6,9%).   
  • Voorstel tot uitkering van een brutodividend over 2023 van 1,05 euro per aandeel (of een stijging met 5,0%).

Het volledige persbericht vind je hier.