smartphoto group – Jaarresultaten 2021

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie – Wetteren, 3 maart 2022 – 7.45 uur – Euronext Brussels: SMAR

Smartphoto group groeit verder in 2021
Voorstel tot dividend
  • Stijging van de bedrijfsopbrengsten tot 63,1 miljoen euro tegenover 61,4 miljoen euro in het uitzonderlijk sterk jaar 2020 (+2,8%), en 51,5 miljoen euro in 2019 (+22,5%).
  • De REBITDA bedraagt 10,5 miljoen euro in 2021 tegenover 11,9 miljoen euro in 2020 (-11,4%), en 8,8 miljoen euro in 2019 (+19,5%).
  • Samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) over de laatste 3 jaar van de bedrijfsopbrengsten gelijk aan 10,7%, en van de REBITDA gelijk aan 9,3%.
  • Nettoresultaat bedraagt 5,5 miljoen euro in 2021 tegenover 8,4 miljoen euro in 2020.
  • Toename van de nettogeldmiddelen met 3,8 miljoen euro (+28,6%) van 13,2 miljoen euro in 2020 naar 17,0 miljoen euro in 2021, en dit niettegenstaande de dividenduitkering, de verdere inkoop eigen aandelen en de overname van Frucon² NV (Nayan).
  • Voorstel tot uitkering van een brutodividend over 2021 van 0,65 euro per aandeel (of een stijging met 8,3%).

Het volledige persbericht vind je hier.