smartphoto group is Great Place To Work®-Certified™

PERSBERICHT – Wetteren, 16 november 2020 – 17.40 uur – Euronext Brussels: SMAR

Het Great Place To Work® Institute Belgium kende smartphoto group het Great Place To Work® Certificaat toe als erkenning voor onze mensgerichte organisatiecultuur en tevredenheid van onze medewerkers.

Het onderzoek waarbij de mening van de werknemers werd gevraagd, werd uitgevoerd in samenwerking met Vlerick Business School. Bij dit onderzoek wordt gekeken naar enerzijds een werknemersbevraging waarbij onderzocht wordt hoe werknemers vertrouwen, trots en collegialiteit ervaren in hun bedrijf (Trust Index©) en anderzijds een HR-bevraging die het werkgeversbeleid van de organisatie evalueert (Culture Audit©).

Alleen organisaties die op beide enquêtes de vereiste scores behalen, mogen direct de titel Great Place To Work Certified dragen.

Lees het volledige persbericht hier.