smartphoto group – Halfjaarresultaten 2023

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie
Wetteren, 22 augustus 2023 – 17.45 uur
smartphoto group – Euronext Brussels: SMAR

smartphoto group realiseert verdere rendabele groei
  • De bedrijfsopbrengsten kenden over de eerste 6 maanden van 2023 een stijging van 2,5%, en evolueerden van 29 304K euro vorig jaar tot 30 031K euro per 30 juni 2023. De beide segmenten, smartphoto en naYan, hebben hiertoe bijgedragen.
  • De nettowinst over de eerste jaarhelft van 2023 steeg met 32,4% naar 1 291K euro, tegenover 975K euro een jaar eerder. 
  • Ondanks moeilijke marktomstandigheden steeg de EBITDA van 3 238K euro over de eerste jaarhelft van 2022 naar 3 273K euro per 30 juni 2023 (+1,1%) door onder andere prijsaanpassingen, en dit niettegenstaande hogere kosten van materialen, personeel en logistiek.
  • Positieve evolutie van de nettogeldmiddelen op jaarbasis van 2 076K euro* per 30 juni 2022 naar 4 586K euro per 30 juni 2023, en dit ondanks de dividenduitkering over 2022, de verdere inkoop van eigen aandelen en de investeringen.  
  • Ondanks de onzekere algemene economische vooruitzichten, verwacht smartphoto een verdere groei op jaarbasis in bedrijfsopbrengsten én EBITDA.

Het volledige persbericht vind je hier.