smartphoto group – Halfjaarresultaten 2021 – Smartphoto bevestigt groei op jaarbasis

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie – Wetteren, 25 augustus 2021 – 17.45 uur – Euronext Brussels: SMAR

  • De verdere stijging in de categorie ‘gifts’ compenseerde de terugval naar een normaal niveau van de verkoop van boeken en prints, na de uitzonderlijk sterke verkoop in 2020. De bedrijfsopbrengsten bleven hierdoor nagenoeg stabiel over de eerste 6 maanden in vergelijking met vorig jaar, en bedragen kEUR 21 060 per 30 juni 2021, tegenover kEUR 21 167 per 30 juni 2020 (-0,5%).
  • De opening van de nieuwe fabriek en de uitbreiding van de teams om de groei te ondersteunen, zorgden voor hogere vaste kosten, en drukten, zoals voorzien, op de rendabiliteit over de eerste 6 maanden, met traditioneel lagere volumes. De EBITDA daalde van kEUR 2 699 naar kEUR 965 (-64,2%).
  • Het nettoresultaat bedraagt kEUR -824 over de eerste jaarhelft van 2021 tegenover een nettoresultaat van kEUR 863 over de eerste jaarhelft van 2020.
  • Positieve evolutie van de Netto financiële schuld (-)/Nettogeldmiddelen op jaarbasis van kEUR -1 197 naar een kasoverschot van kEUR 881, en dit ondanks de dividenduitkering over 2020 (kEUR 2 249), de verdere inkoop van eigen aandelen (kEUR 1 015) en de investeringen in materiële vaste activa en immateriële activa (kEUR 2 104), waaronder hoofdzakelijk investeringen tot ingebruikname van het bijkomende productie- gebouw.
  • Ondanks de beperkte visibiliteit in de afgelopen maanden, onder andere door Covid-19, bevestigt smartphoto een groei in bedrijfsopbrengsten én EBITDA op jaarbasis.

Het volledige persbericht vind je hier.