smartphoto group – Aankondiging start nieuw aandeleninkoopprogramma

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie – Wetteren, 16 september 2020 – 20.00 uur – smartphoto group (Euronext Brussels: SMAR)

Smartphoto group kondigt start nieuw aandeleninkoopprogramma aan

Smartphoto group, de innovatieve foto- e-commerce groep uit Wetteren kondigt vandaag de start aan van een nieuw aandeleninkoopprogramma met een maximale waarde van EUR 3.000.000 aan eigen aandelen. De periode vangt aan op 17 september 2020 en eindigt op 30 juni 2021, of eerder wanneer de vooropgestelde waarde aan aandelen is verworven.

Zoals voorzien in de statuten van smartphoto group NV, heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 9 mei 2018 een volmacht aan de Raad van Bestuur verleend overeenkomstig artikel 7:215 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Smartphoto group streeft ernaar om de vrije kasstroom deels aan te wenden om een ​​pool van eigen aandelen te creëren als investering, en voor de financiering van mogelijke toekomstige overnames. 

Het volledige persbericht vind je hier.