Oproeping tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Beschikbaarheid jaarlijks financieel verslag

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie – Wetteren, 10 april 2017 – 17.00u –

Oproeping tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Beschikbaarheid jaarlijks financieel verslag

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die zal worden gehouden op 10 mei 2017 om 14 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160.

Het volledige oproepingsdocument is beschikbaar op onze website via de volgende link, http://www.smartphotogroup.com/investeerders/informatie-voor-aandeelhouders/aandeelhoudersvergaderingen/ aandeelhoudersvergaderingen-2017/jaarlijkse-algemene-vergadering-aandeelhouders-10-mei-2017/

en omvat:

  • Oproeping tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders met agenda en voorstellen van besluit;
  • Het totaal aantal aandelen en stemrechten op datum van 10 april 2017;
  • De statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2016, met inbegrip van het jaarverslag van de Raad van Bestuur m.b.t. de statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2016;
  • Het verslag van de Commissaris m.b.t. de statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2016;
  • Het jaarlijks financieel verslag (conform artikel 12 K.B. van 14 november 2007): zie Jaarverslag 2016;
  • Het verslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening 2016: zie Jaarverslag 2016 van pagina 18 tot en met pagina 63;
  • Het verslag van de Commissaris m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening 2016: zie Jaarverslag 2016 van pagina 66 tot en met pagina 67;
  • Het remuneratieverslag: zie Jaarverslag 2016 van pagina 39 tot en met pagina 41;
  • Gedetailleerd overzicht rechten aandeelhouders;
  • Volmachtformulier en uitleg omtrent gebruik ervan.

Het jaarlijks financieel verslag van smartphoto group NV: Jaarverslag 2016 is tevens beschikbaar op onze website via de volgende link:

https://storage.googleapis.com/smartphoto-express-qa-wp-smartphotogroup-com/1/2013/01/jaarverslag_2016_WEB.pdf

 

Voor aanvullende informatie

Stef De corte, CEO

smartphoto group NV

Kwatrechtsteenweg 160 – B- 9230 Wetteren

Tel. +32.9.365.98.11

E-mail: maggy.vandenstock@smartphoto.com    –   Internet: www.smartphotogroup.com