Openbaarmaking transparantiekennisgevingen

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie – Wetteren, 3 juni 2020 –18.40 uur

smartphoto group (Euronext Brussels: SMAR) 

Krachtens artikel 9bis van de statuten van smartphoto group NV dient elke houder van stemrechtverlenende effecten kennisgeving te verrichten wanneer de gehouden stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten de drempels van 3%, 5%, of enig veelvoud van 5% van het totaal van de bestaande stemrechten bereiken, over- of onderschrijden.

Conform artikel 14 en artikel 29 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, maakt smartphoto group NV volgende kennisgevingen openbaar:

Kennisgeving ontvangen op 2 juni 2020
De heer Emmanuel Rolin Jacquemyns, CDG Development SA en Partfim SA, Montjoielaan 167 bus 9, 1180 Brussel, hebben gezamenlijk de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en smartphoto group NV ingelicht dat het percentage van het aantal gehouden stemrechtverlenende effecten of stemrechten door Partfim SA de drempel van 5% werd onderschreden door de overdracht van 60.000 stemrechtverlenende effecten of stemrechten op 27 mei 2020. Het totaal aantal gehouden stemrechten bedraagt na deze transactie 141.500.

Kennisgeving opgemaakt op 29 mei 2020
smartphoto group NV heeft de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) ingelicht dat het percentage van het aantal verworven stemrechtverlenende effecten of stemrechten op 27 mei 2020 de statutaire drempel van 3% werd overschreden door de bijkomende verwerving van 60.000 eigen aandelen. Het totaal aantal aangehouden stemrechtverlenende effecten in eigen bezit bedraagt na deze transactie 150.058 of 3,81%.

Het volledige persbericht vind je hier.