Openbaarmaking kennisgevingen ontvangen op 6 en 8 februari 2017

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie – Wetteren – 8 februari 2017 – 17.35u-

Openbaarmaking ontvangen kennisgevingen

Krachtens artikel 9bis van de statuten van smartphoto group NV dient elke houder van stemrechtverlenende effecten kennisgeving te verrichten wanneer de gehouden stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten de drempels van 3%, 5%, of enig veelvoud van 5% van het totaal van de bestaande stemrechten bereiken, over- of onderschrijden.

Conform artikel 14 en artikel 29 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, maakt smartphoto group NV volgende kennisgevingen openbaar:

Infestos Holding D BV, gecontroleerd door Bernard ten Doeschot, Oldenzaalsestraat 500, 7524 AE Enschede, Nederland, heeft de Autoriteit voor Financiële Diensten (FSMA) en smartphoto group NV ingelicht dat het percentage van het aantal aangehouden stemrechtverlenende effecten of stemrechten op 6 februari 2017 de laagste drempel heeft onderschreden.

Alychlo NV, gecontroleerd door Marc Coucke, Lembergsesteenweg 19, 9820 Merelbeke, heeft de Autoriteit voor Financiële Diensten (FSMA) en smartphoto group NV ingelicht dat het percentage van het aantal verworven stemrechtverlenende effecten of stemrechten op 6 februari 2017 de drempel van 10% heeft overschreden. Het totaal aantal aangehouden stemrechten bedraagt na deze transactie 4.938.694 of 12,53%.

Klik hier voor het volledige persbericht.