Openbaarmaking informatie

Openbaarmaking informatie 2018

Naar aanleiding van de beslissingen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 9 mei 2018, wordt het maatschappelijk kapitaal van 41.381.403,63 euro vertegenwoordigd door 3.941.950 aandelen.

Basisgegevens overeenkomstig artikel 15 W. § 1, lid 1
Totale kapitaal                                                        41.381.403,63 euro
Totale aantal stemrechtverlenende effecten                 3.941.950
Totale aantal stemrechten (de noemer)                         3.941.950

Openbaarmaking informatie 2017

Naar aanleiding van de beslissingen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 november 2017, wordt het maatschappelijk kapitaal van 19.790.752,5 euro vertegenwoordigd door 3.941.950 aandelen.

Basisgegevens overeenkomstig artikel 15 W. § 1, lid 1
Totale kapitaal                                                        19.709.752,50 euro
Totale aantal stemrechtverlenende effecten                 3.941.950
Totale aantal stemrechten (de noemer)                       3.941.950

Openbaarmaking informatie 2016

Naar aanleiding van de beslissingen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 27 juni 2016, bedraagt het maatschappelijk kapitaal 19.790.752,5 euro. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 39.419.505 volledig volstorte aandelen zonder vermelding van waarde, waarbij ieder aandeel 1/39.419.505ste vertegenwoordigt.

Basisgegevens overeenkomstig artikel 15 W. § 1, lid 1
Totaal kapitaal                                               19.709.752,50 euro
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten      39.419.505
Totaal aantal stemrechten (de noemer)            39.419.505

Openbaarmaking informatie 2008

Transparantiewetgeving (W. 2/5/2007)

  • Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen (“W.”).
  • Koninklijk Besluit van 14 februari 2008 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen (“KB”).

Openbaarmaking informatie

Basisgegevens overeenkomstig artikel 15 W. § 1, lid 1
Totaal kapitaal                                               EUR 64 193 915,72
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten             36 619 505
Totaal aantal stemrechten (de noemer)                   36 619 505

Bijkomende gegevens overeenkomstig artikel 15 W. § 1, lid 2
Totaal aantal in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties             geen
Totaal aantal al dan niet in effecten belichaamde rechten om in te schrijven
op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten                                     geen
Totaal aantal stemrechten dat bij de uitoefening van de conversie of
inschrijvingsrechten kan worden verkregen                                                      geen
Totaal aantal aandelen zonder stemrecht                                                         geen

Statutaire drempels overeenkomstig artikel 18 W. § 1, lid 3
Krachtens artikel 9bis van de statuten geeft elke fysische persoon of rechtspersoon die stemrechtverlenende effecten van de vennootschap verwerft, aan de vennootschap en aan de FSMA kennis van het aantal en van het percentage van de bestaande stemrechten dat hij tengevolge van de verwerving houdt, wanneer de stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten die hij houdt 3%, 5% of enig veelvoud van 5% bereiken van het totaal van de bestaande stemrechten.