Jaarresultaten 2020 – Smartphoto group realiseert opnieuw een zeer sterke groei van omzet en rendabiliteit – Voorstel tot dividend

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie – Wetteren, 4 maart 2021 – 7.40 uur –
smartphoto group (Euronext Brussels: SMAR)

  • De bedrijfsopbrengsten kenden een dubbelcijferige groei met 19,2% van 51,5 miljoen euro in 2019 naar 61,4 miljoen euro in 2020.
  • Verbeterde marketingefficiëntie leidt tot een groei van de EBITDA met 34,9% van 8,8 miljoen euro in 2019 naar 11,9 miljoen euro in 2020. 
  • Nettoresultaat evolueert van 6,9 miljoen euro in 2019 tot 8,4 miljoen euro in 2020.
  • Toename van de nettogeldmiddelen met 5,0 miljoen euro (+61,1%) van 8,2 miljoen euro in 2019 naar 13,2 miljoen euro in 2020, en dit ondanks de dividenduitkering,  de verdere inkoop eigen aandelen en de opstart van de nieuwe fabriek. 
  • Voorstel tot uitkering van een brutodividend over 2020 van 0,60 euro per aandeel (of een stijging met 9%).

Het volledige persbericht vind je hier.