Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 mei 2022

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 mei 2022

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 mei 2022

Presentatie aangaande de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 mei 2022

Oproeping tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 mei 2022

Het totaal aantal aandelen en stemrechten op datum van 8 april 2022

De statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2021, met inbegrip van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris

Het jaarlijks financieel verslag: Jaarverslag 2021

Het verslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening 2021: zie Jaarverslag 2021 van pagina 23 tot en met pagina 58

Het verslag van de Commissaris m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening 2021: zie Jaarverslag 2021 van pagina 77 tot en met pagina 87

Het remuneratieverslag: zie Jaarverslag 2021 van pagina 43 tot en met pagina 45

Het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:198

Voorstel tot statutenwijziging (met mark-ups)

Voorstel tot statutenwijziging (clean)

Gedetailleerd overzicht rechten aandeelhouders

Volmachtformulier aangaande de Jaarlijkse Algemene Vergadering

Volmachtformulier aangaande de Buitengewone Algemene Vergadering

Uitleg gebruik volmachten