smartphoto group – Halfjaarresultaten 2022 – smartphoto group realiseert sterke rendable groei

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie

Wetteren, 24 augustus 2022 – 17.45 uur
smartphoto group – Euronext Brussels: SMAR

  • De bedrijfsopbrengsten kenden over de eerste 6 maanden van 2022 een stijging van 39,1% en evolueerden van 21 060K euro vorig jaar tot 29 304K euro per 30 juni 2022. Deze stijging werd gerealiseerd door de eigen autonome groei (+8,5%) en door de integratie van naYan.
  • Over de eerste 6 maanden van 2022 verhoogde de winstgevendheid sterk in vergelijking met een jaar eerder door onder andere een betere productmix en prijsaanpassingen, dit niettegenstaande hogere productie-, transport- en materiaalkosten.
    De EBITDA steeg van 965K euro over de eerste jaarhelft van 2021 naar 3 238K euro per 30 juni 2022 (+235,5%).
  • Nettowinst over de eerste jaarhelft van 2022 van 975K euro tegenover een nettoverlies van 824K euro een jaar eerder.
  • Positieve evolutie van de nettogeldmiddelen op jaarbasis van 881K euro naar 2 895K euro, en dit ondanks de dividenduitkering over 2021, de additionele inkoop van eigen aandelen en de verdere investeringen in groei.
  • Ondanks de onzekere algemene economische vooruitzichten, verwacht smartphoto een verdere groei op jaarbasis in bedrijfsopbrengsten én EBITDA.

Het volledige persbericht vind je hier.