Oproeping tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Beschikbaarheid jaarlijks financieel verslag

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie – Wetteren, 14 april 2014

Oproeping tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Beschikbaarheid jaarlijks financieel verslag

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die zal worden gehouden op 14 mei 2014 om 14 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160.

Het volledige oproepingsdocument is beschikbaar op onze website via de volgende link, https://storage.googleapis.com/smartphoto-express-qa-wp-smartphotogroup-com/1/2014/04/2014-mei-14_GAVA_Oproeping_NL.pdf
en omvat:

 • Oproeping tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders met agenda en voorstellen van besluit;
 • Het totaal aantal aandelen en stemrechten op datum van 14 april 2014;
 • De statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2013;
 • Het jaarverslag van de Raad van Bestuur m.b.t. de statutaire jaarrekening van  het boekjaar afgesloten per 31.12.2013;
 • Het verslag van het College van Commissarissen m.b.t. de statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2013;
 • Het jaarlijks financieel verslag (conform artikel 12 K.B. van 14 november 2007): zie Jaarverslag 2013;
 • Het verslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening 2013: zie Jaarverslag 2013 van pagina 18 tot en met pagina 50;
 • Het verslag van het College van Commissarissen m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening 2013: zie Jaarverslag 2013 van pagina 52 tot en met pagina 53;
 • Het remuneratieverslag: zie Jaarverslag 2013 van pagina 35 tot en met pagina 36;
 • Gedetailleerd overzicht rechten aandeelhouders;
 • Volmachtformulieren;
 • Uitleg gebruik volmachten.
 • Het jaarlijks financieel verslag van smartphoto group NV: Jaarverslag 2013 is tevens beschikbaar op onze website via de volgende link:
  https://storage.googleapis.com/smartphoto-express-qa-wp-smartphotogroup-com/1/2014/04/Jaarverslag-2014_NL.pdf
   
  Voor aanvullende informatie

  Stef De corte, CEO
  smartphoto group NV
  Kwatrechtsteenweg 160
  B- 9230 Wetteren
  Tel. +32.9.365.98.10
  E-mail: maggy.vandenstock@smartphoto.com   –   Internet: www.smartphotogroup.com

  This press release is also available in English.