Openbaarmaking kennisgeving ontvangen op 29 juli 2013 – smartphoto group

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie – Wetteren, 30 juli 2013 –
Openbaarmaking kennisgeving ontvangen op 29 juli 2013 overeenkomstig de Wet van 2 mei 2007 –

Krachtens artikel 9bis van de statuten van smartphoto group NV dient elke houder van stemrechtverlenende effecten kennisgeving te verrichten wanneer de gehouden stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten de drempels van 3%, 5%, of enig veelvoud van 5% van het totaal van de  bestaande stemrechten bereiken, over- of onderschrijden.

Conform artikel 14 en artikel 29 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, maakt smartphoto group NV volgende kennisgeving openbaar:

De heer Etienne Kaesteker en Shopinvest NV, Beukenlaan 1, 9250 Waasmunster, gecontroleerd door de heer Etienne Kaesteker, hebben gezamenlijk de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en smartphoto group NV ingelicht dat het percentage van het aantal gehouden stemrechten op 25 juli 2013 de statutaire drempel van 10% heeft overschreden.

Kennisgeving ontvangen op 29 juli 2013:

Houders van stemrechten                    Vorige kennisgeving                    Nà de transactie
………………………………….                     # stemrechten                           # stemrechten              % stemrechten

Shopinvest NV                                                                 0                                              1.167.838                                 3,19%
Beukenlaan 1, 9250 Waasmunster
Etienne Kaesteker                                       1.950.000                                              3.101.633                                8,47%
Beukenlaan 1, 9250 Waasmunster
Totaal                                                                                                                                   4.269.471                              11,66%

Totaal aantal stemrechten (de noemer): 36.619.505

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:
De heer Etienne Kaesteker is meerderheidsaandeelhouder van Shopinvest NV.

De ontvangen kennisgeving waarvan de informatie in dit persbericht is weergegeven, is beschikbaar op de corporate website van smartphoto group NV www.smartphotogroup.com onder de rubriek Investeerders/ Transparantiewetgeving/ Transparantieverklaringen.

Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen, of wijzigingen hiervan, moeten – naar aanleiding van de Wet van 2 mei 2007 en de statuten van smartphoto group NV – verstuurd worden naar:
Maggy Van den Stock
e-mail: maggy.vandenstock@smartphoto.com

Voor aanvullende informatie

Stef De corte, CEO
smartphoto group NV
Kwatrechtsteenweg 160
B- 9230 Wetteren
Tel. +32.9.365.98.10

E-mail: maggy.vandenstock@smartphoto.com     –   Internet:       www.smartphotogroup.com

 This press release is also available in English.