Informatie betreffende de toekenning of de betaling van dividenden

Dividendpolitiek

Voorstel tot dividend over 2020

De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 mei 2021 voorstellen om een brutodividend over 2020 van EUR 0,60 per dividendgerechtigd aandeel uit te keren.

Op voorwaarde dat de winstverdeling door de Algemene Vergadering van 12 mei 2021 wordt goedgekeurd, is dit dividend betaalbaar vanaf 19 mei 2021.

Het tijdschema voor de uitkering van het dividend is als volgt:
Ex-dividenddatum……………………………………………………………….. 17 mei 2021
Registratiedatum…………………………………………………………………. 18 mei 2021
Datum van betaalbaarstelling……………………………………………… 19 mei 2021

 

Goedkeuring dividenduitkering over 2019

De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 13 mei 2020 van smartphoto group NV heeft het voorstel tot de uitkering van een dividend van EUR 0,55 euro bruto per aandeel aan de aandeelhouders goedgekeurd.

Het dividend wordt betaalbaar gesteld vanaf 20 mei 2020.
De ex-dividenddatum is vastgesteld op 18 mei 2020, en de registratiedatum is 19 mei 2020.

Voorstel tot dividend over 2019

De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 13 mei 2020 voorstellen om een brutodividend over 2019 van EUR 0,55 per dividendgerechtigd aandeel uit te keren.

Op voorwaarde dat de winstverdeling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 13 mei 2020 wordt goedgekeurd, is dit dividend betaalbaar vanaf 20 mei 2020.

Het tijdschema voor de uitkering van het dividend is als volgt:

Ex-dividenddatum:…………………………….. 18 mei 2020
Registratiedatum:………………………………. 19 mei 2020
Datum van betaalbaarstelling……………. 20 mei 2020

 

Goedkeuring dividenduitkering over 2018

De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 8 mei 2019 van smartphoto group NV heeft het voorstel tot de uitkering van een dividend van 0,50 euro bruto per aandeel aan de aandeelhouders goedgekeurd.

Het dividend wordt betaalbaar gesteld vanaf 16 mei 2019.
De ex-dividenddatum is vastgesteld op 14 mei 2019, en de registratiedatum is 15 mei 2019.

Het persbericht vind je hier.