Informatie betreffende de toekenning of de betaling van dividenden

Dividendpolitiek

Goedkeuring dividenduitkering over 2018

De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 8 mei 2019 van smartphoto group NV heeft het voorstel tot de uitkering van een dividend van 0,50 euro bruto per aandeel aan de aandeelhouders goedgekeurd.

Het dividend wordt betaalbaar gesteld vanaf 16 mei 2019.
De ex-dividenddatum is vastgesteld op 14 mei 2019, en de registratiedatum is 15 mei 2019.

 

Het persbericht vind je hier.

 

Voorstel tot dividend over 2018
De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 8 mei 2019 voorstellen om een brutodividend over 2018 van EUR 0,50 per dividendgerechtigd aandeel uit te keren.

Op voorwaarde dat de winstverdeling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 8 mei 2019 wordt goedgekeurd, is dit dividend betaalbaar vanaf 16 mei 2019.

Het tijdschema voor de uitkering van het dividend is als volgt:

Ex-dividenddatum:…………………………….. 14 mei 2019
Registratiedatum:……………………………….. 15 mei 2019
Datum van betaalbaarstelling………………. 16 mei 2019

 

In het verleden heeft de Vennootschap dividenden uitgekeerd. Dit was voor de laatste keer over het boekjaar 2003.