Halfjaarresultaten 2014

PERSBERICHT  – Gereglementeerde informatie – Wetteren, 27 augustus 2014
smartphoto group – Halfjaarresultaten 2014

o    E-commerce:

  • De bedrijfsopbrengsten dalen licht van EUR 13,05 miljoen naar EUR 12,35 miljoen. Dit betekent dat de bedrijfsopbrengsten in het tweede kwartaal quasi stabiel gebleven zijn;
  • De REBITDA evolueerde zeer gunstig en steeg met 73,2% van EUR -0,70 miljoen in de eerste helft van 2013 naar EUR -0,19 miljoen in 2014.

o    Wholesale:

  • Sinds begin juni 2014 werd de groothandelsactiviteit van het segment Wholesale uitgefaseerd (zie persbericht van 2 juni 2014). Gezien de uiteindelijke stopzetting van de groothandelsactiviteit werden de resultaten van deze activiteit per 30 juni 2014 opgenomen als ‘Beëindigde bedrijfsactiviteiten’. Overeenkomstig IFRS 5 werden de vergelijkende cijfers voor de eerste jaarhelft van 2013 herwerkt.       (*)

o    Groep:

  • Bedrijfsopbrengsten licht dalend (-5,4%) tot EUR 12,17 miljoen tegenover 12,87 miljoen per 30 juni 2013;
  • Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, gecorrigeerd voor niet-kaskosten evolueert met een stijging van 34,1% van EUR -1,01 miljoen naar EUR -0,66 miljoen;
  • Netto financiële schuld daalt tot EUR 3,82 miljoen tegenover EUR 3,94 miljoen een jaar eerder.

Klik hier voor het volledige persbericht.